EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA
Optimizacija poslovnih procesa tvrtke VIKI d.o.o. kroz uvođenje naprednih IKT rješenja

OPIS PROJEKTA
Projektom se želi nabaviti napredni informacijski sustav sa mjernim uređajima i printerima kako bi se u funkciju stavilo 9 ključnih poslovnih procesa, uvelo bez papirnato poslovanje te efikasan sustav upravljanja vremenom, ljudskim potencijalima i strojevima. Projekt će rezultirati stvaranjem preduvjeta za rast efikasnosti i produktivnosti, smanjenje troškova na godišnjoj razini u minimalnom iznosu od 500.000 kuna te povećanjem aktivnosti i prihoda za 8,8 mln kn (m+2) i zaposlenjem 30 novih djelatnika u novom pogonu prerade.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
CILJEVI PROJEKTA: Doprinijeti povećanju rasta, razvoja i konkurentnosti hrvatske tvrtke iz sektora proizvodnje mesa i mesnih prerađevina na međunarodnim tržištima
SVRHA PROJEKTA: Povećati konkurentnost tvrtke uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju i integraciju 9 ključnih poslovnih procesa
OČEKIVANI REZULTATI:

1)      Integrirano i optimirano 9 poslovnih procesa te značajno unaprjeđenje procesa prodaje, upravljanje kupcima, vremenom, ljudskim resursima i kontrolingom

2)      Unaprijeđeno upravljanje proizvodnim ciklusom te stvorena IKT infrastruktura za bez papirnato poslovanje tvrtke

3)      Stvorena infrastrukturna platforma za pokretanje i optimalno funkcioniranje IKT sustava

4)      Unaprijeđeni ljudski kapaciteti za rad na novim IKT tehnologijama

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om: 1.069.625,00 HRK
Ukupna vrijednost projekta bez PDV-a: 855.700,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 769.140,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE
od 20. prosinca 2016. do 20. prosinca 2017.

KONTAKT OSOBA/VODITELJ PROJEKTA:
Viktor Novak, direktor

https://viki.hr
http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

“Sadržaj publikacije/ emitiranog materijala isključiva je odgovornost Viki d.o.o.”